Våra tjänster

Professionella Advokattjänster i Eskilstuna

Fastigheter

Transaktion, tvist, fel i fastighet, hyra, samäganderättsavtal m.m.

Avtal och samarbete

Aktieägaravtal, kompanjonavtal, fullmakter, arv, testamente, samarbetsavtal bolag, föreningar, stiftelser m.m.

Process och tvist

Tvist och process, målsägandebiträde, krav och skadestånd, försvar och taktik.

Vi på Advokat Eskilstuna vill uttrycka vårt varma tack för att du tog dig tiden att besöka vår hemsida. Vi hoppas att du hittade den information du sökte och att du fick en inblick i hur vi kan hjälpa dig med dina juridiska behov.

Sajten drivs av Agenci & Peys som samarbetar med Advokatfirman Harris Möller AB